Nomadeksen tietosuojaseloste

Sivustomme osoite on: https://www.nomades.fi.

Tietosuojakäytäntö

Käsittelemme henkilötietoja luottamuksellisesti ja uuden EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti ja ainoastaan siinä laajuudessa kuin sen on tarpeellista yhteistyön ja/tai toimeksiannon hoitamiseen.

Tässä tietosuojalausekkeessa on kerrottu, millaisia tietoja verkkopalvelun käyttäjästä kerätään, mihin niitä käytetään ja mitä vaikutusmahdollisuuksia käyttäjällä on.

Keräämämme henkilökohtaiset tiedot

Käyttäjän itse antamat tiedot, esimerkiksi

 • nimi, puhelinnumero, osoite ja sähköpostiosoite
 • yrityksen nimi, Y-tunnus, osoite ja sähköpostiosoite
 • asiakassuhteeseen ja/tai yhteistyöhön liittyviä tietoja, maksu- ja laskutustietoja
 • suostumus sähköposti- ja muilla automaattisilla järjestelmillä lähetettävään suoramarkkinointiin esim. uutiskirjeen tilaus
 • asiakaspalautteet ja yhteydenotot
 • muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot

Verkkopalveluiden käytöstä havaitut tiedot

Saatamme tarvittaessa kerätä myös

 • verkkopalvelun selaustietoja
 • verkkopalvelun käyttötietoja (esimerkiksi käyttäjän tulotapa palveluun, selain- ja laitetieto, evästetunniste, palvelussa vietetty aika, maantieteellinen sijainti)
 • mahdolliset kaupalliset yhteistyöt ja mainokset, jotka on näytetty sekä tiedot mainosten klikkaamisesta

Mihin tarkoitukseen henkilötietojani kerätään?

Tietoa kerätään ja käytetään

 • asiakassuhteen ylläpitämiseen ja sen kehittämiseen
 • laskutuksen järjestämiseksi
 • mahdollisten uutisten ja asiakaskirjeiden lähettämiseen sähköpostilla asiakkaan suostumuksella

Kolmannet osapuolet

Käytämme muutamien kolmansien osapuolien palveluita. Osapuolet ovat aina tarkasti valittuja, jotta voimme olla varmoja, että he myös noudattavat EU:n tietosuojalakia. Nämä osapuolet sijaitsevat USA:ssa ja soveltavat EU tietosuojalakiin mukautuvaa EU-U.S Privacy Shield asetusta.

Palvelu voi sisältää myös kolmansien osapuolten, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden sekä mainosverkostojen evästeitä.

WP Engine

Tämä verkkosivusto hostataan WP Engine:n palvelimella. WP Engine on sitoutunut noudattamaan EU tietosuojalakia. Sivustoa suojataan mm seuraavilla tavoilla: sivusto on 24/7 valvonnassa, HTTPS-suojaus, säännölliset päivitykset, kerättyjä tietoja säilytetään tietokannoissa, jotka on suojattu mm. palomuurein, salaustekniikoin sekä rajoitetun kulunvalvonnan ja käyttöoikeuksien avulla. Palvelun tarjoaja on Zoner.fi.

Yhteisöliitännäiset

Verkkopalvelussamme on käytössä yhteisöliitännäisiä kuten Facebookin, Twitterin tai Instagramin Tykkää tai Jaa -painikkeita. Tällaiset yhteisöliitännäispainikkeet näkyvät palvelussamme, mutta niiden sisältö tulee suoraan painikkeen lähteestä. Yhteisöliitännäinen tunnistaa, että käyttäjä on kirjautuneena kyseiseen palveluun, jolloin sivu näyttää räätälöidyn sisällön liitännäisessä. Yhteisöliitännäiset eivät näytä räätälöityä sisältöä, mikäli käyttäjä ei ole kirjautunut kyseiseen palveluun. Yhteisöliitännäisten palvelut voivat kerätä tietoa kävijän vierailusta voimassaolevien yksityisyydensuojaehtojensa mukaisesti. Kyseiset palvelut eivät luovuta keräämiään tietoja Nomadekselle, ellei käyttäjä ole antanut tähän erikseen suostumustaan.

Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Tietoja säilytetään vähintään yhteistyön tai toimeksiannon vaatiman keston ajan. Tietoja voidaan säilyttää myös pidempään asiakaspalvelun kehittämiseksi.

Miten henkilötietoni suojataan?

Käytämme tarpeellisia teknisiä tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien, salaustekniikoiden, turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta, salaustekniikoiden käyttö ja henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen. Huolehdimme myös, että kaikki alihankkijamme noudattavat EU:n määrittelemää tietosuojalakia.

Linkit muihin verkkosivuihin

Emme vastaa verkkosivustoomme linkitettyjen, ulkopuolisten tahojen ylläpitämien sisältöjen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä emmekä laillisuudesta ja hallinnosta. Jos huomaat, että linkittämillämme verkkosivuilla on laitonta tai loukkaavaa sisältöä, olemme kiitollisia palautteesta.

Millaisia vaikutus­mahdollisuuksia minulla on?

Suoramarkkinointikielto: Käyttäjällä on oikeus kieltää tietojensa käyttöä suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin liittyen ottamalla yhteyttä meihin.

Tietojen tarkastaminen: käyttäjällä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot. Käyttäjän pyynnöstä poistamme tai täydennämme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot. Käyttäjä voi päivittää ja/tai tarkastaa henkilötietonsa ottamalla yhteyttä meihin.

Evästeiden estäminen: käyttäjä voi tyhjentää selaimeensa tallentuneet evästeet selaimen asetuksista. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa palveluidemme toiminnallisuuteen.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot:

Nomades
Y-tunnus 3101125-5
Maarit Pyötsiä
Aamuyöntie 15 H, 02210 Espoo
puh. 050 4354847